In de voorbeeldkostprijsberekeningen van de NAV op deze website is uitgegaan van de integrale kostprijs. Dat wil zeggen dat alle kosten zijn meegeteld. Dus ook de vergoeding voor eigen arbeid en de rente over het eigen vermogen. De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten in de afgelopen vijf jaar van een groot aantal bedrijven.

De praktijk leert dat veel telers hun kostprijs niet kennen, kosten vergeten mee te tellen of kosten te laag inschatten. Dat is de belangrijkste reden dat de NAV voor verschillende gewassen voorbeeldkostprijsberekeningen maakt. In de begrotingen rekent de NAV met een ondernemersmarge van 15%. In ondernemersland is het gebruikelijk om bovenop de kostprijs een ondernemersmarge te zetten onder meer voor risico’s. Voor akkerbouwgewassen is dat zeker relevant gezien de risico’s van misoogsten, ziekten en andere tegenvallers.

Om een correcte kostprijs per kilo te krijgen, is het noodzakelijk dat wordt uitgegaan van de netto-kilo’s die verkoopbaar zijn. Het komt vaak voor dat telers hun tonnen-opbrengst per hectare te hoog inschatten omdat ze uitgaan van de gerooide tonnen en niet van de werkelijk uitbetaalde tonnen. In de berekeningen is de NAV uitgegaan van het gemiddelde van de netto-tonnen over een reeks van jaren. Uitgaan van een gemiddelde netto-opbrengst over een reeks van jaren (bijv. de laatste vijf jaar) voorkomt dat je jezelf arm of rijk rekent

De NAV roept alle telers op voor het eigen bedrijf kostprijsberekeningen te maken, de kostprijs te vergelijken met andere telers en met de voorbeeldberekening van de NAV. Immers elk bedrijf en elke situatie is uniek en elke teler heeft een eigen kostprijs. De kostprijsberekening en het kostprijsbewustzijn helpt je bij het streven naar het verlagen van de kostprijs. Met de kostprijs plus gewenste ondernemersmarge in de hand, weet de teler bovendien welke prijs hij minimaal voor zijn gewassen zou moeten vragen. De positie ten opzichte van de afnemer is meer gelijkwaardig als je exact hebt berekend welke prijs je minimaal zou moeten vragen en ontvangen.

Met andere woorden: kostprijs berekenen, kostprijs vergelijken, kostprijs verlagen en zelf de verkoopprijs vaststellen.

NAV, 3 november 2010