Formulier Oneerlijke Handelspraktijken

De NAV heeft dit meldpunt geopend als antwoord op de stelling van Minister Kamp van Economische Zaken dat er geen problemen zijn met oneerlijke handelspraktijken in de agrarische sector. De NAV heeft uit een ledenpeiling in 2014 en uit reacties van leden en niet-leden op onze persberichten een andere indruk gekregen. We openen dit meldpunt met de bedoeling om een platform te bieden waar boeren hun klachten kunnen neerleggen. Onder oneerlijke handelspraktijken verstaan wij alles waarbij u als producent het gevoel heeft dat de tegenpartij u op een oneerlijke manier voor het blok zet of niet aan zijn verplichtingen voldoet. Te denken valt aan prijsverlagingen, overschrijding van de betalingstermijn,  eenzijdig aanpassen van de kwaliteitseisen na aangaan van de overeenkomst enz.

Voor dit meldpunt gelden twee spelregels:

  1. De NAV bundelt de klachten en zal die na verloop van tijd aanbieden aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken. De NAV zal uitdrukkelijk niet gaan bemiddelen tussen partijen of op een andere manier actie ondernemen anders dan het bundelen van de klachten.
  2. Het staat boeren vrij om hun eigen naam of die van de tegenpartij wel of niet te noemen. Bij het indienen moet de indiener wel zijn/haar naam en contactgegevens vermelden, maar u kunt aanvinken of u wilt dat uw naam uiteindelijk zichtbaar is of niet. De NAV zal er dan voor zorgen dat uw gegevens anoniem gemaakt worden.

Meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken

Gebruik dit formulier om Oneerlijke Handelspraktijken te melden
  • U kunt hier kiezen of u wilt dat uw klacht anoniem gemaakt wordt.
  • U kunt hier beschrijven welke actie u heeft ondernomen, bijvoorbeeld een bemiddelaar inschakelen, een klacht indienen bij het management, rechtshulp inschakelen enz.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.