Vorige maand hebben we u bijgepraat over wat we tot dusverre hadden bereikt bij onze inzet om het 7e Actieprogramma Nitraat bij te stellen. We werken in dit dossier samen met LTO, NAJK, BO Akkerbouw, POV, NZO, Cumela en Rabobank. Dit consortium heeft inmiddels het nodige bereikt. Zo is de minister door een motie van Boswijk en Grinwis in de Tweede Kamer verzocht om onze alternatieve maatwerkaanpak een volwaardige plek te geven in de definitieve plannen van het 7e AP. Het consortium werkt nu met het ministerie aan verdere uitwerking en doorrekening van de plannen. Onze maatwerkaanpak moet wel hetzelfde of een beter effect op de waterkwaliteit opleveren dan de generieke plannen van de minister. Onze inschatting is dat de generieke plannen nu zodanig zijn aangepast, dat deze vooral op kleigronden voor veel boeren haalbaar zullen zijn. Onze maatwerkaanpak biedt de mogelijkheid om juist dat te doen wat het beste past in het eigen gebied en op het eigen bedrijf. Hierdoor wordt telers nu een keuze geboden.

Fosfaatindicator

Wat ons nu vooral nog zorgen baart is wat het effect van het gebruik van de nieuwe fosfaatindicator zal zijn. De minister wil de proefperiode niet verlengen. De NAV en anderen maken zich zorgen dat er fosfaatplaatsingsruimte verloren zal gaan in sommige gebieden. Dit terwijl de oorspronkelijke opdracht aan de Commissie Deskundigen Mest was om te zorgen voor een neutrale overgang! Op zandgronden komt er in theorie plaatsingsruimte bij. Maar omdat in de praktijk de meeste gronden daar al in klasse ‘Hoog’ zitten, zal er daar niets bijkomen.

In 2022 wordt er een proef gedaan waarin wordt gekeken naar het effect op plaatsingsruimte en opbrengsten. De uitslagen daarvan zijn uiteraard niet binnen één jaar meetbaar. Ook is er bij het begrotingsdebat LNV een motie aangenomen van Boswijk, Grinwis en Van der Plas om een fosfaatvrijstelling van 50% op te nemen in het 7e AP voor organische stofrijke producten, om het verlies aan fosfaatgebruiksruimte te compenseren. We raden een ieder aan om, als u dat nog niet heeft gedaan, te berekenen wat het effect van de nieuwe fosfaatindicator voor uw bedrijf gaat betekenen. De beschikbaarheid van compost en vaste meststoffen is helaas nog te krap om aan de volledige vraag te voldoen.