De NAV heeft een brief gestuurd aan de minister en aan de Tweede Kamer over de gepubliceerde maatregelen in ruggenteelten. Eerder al hebben wij een zienswijze ingediend en een brandbrief aan de Kamer gestuurd met onze bezwaren. Deze zijn onvoldoende gehonoreerd. De nu gepubliceerde maatregelen zijn onpraktisch, kostprijsverhogend en demotiverend. U leest de brief hier: 2021-01-07 Brief NAV aan Minister Schouten over maatregelen in ruggenteelten