Op 10 juni heeft de NAV door middel van een digitale persconferentie haar toekomstvisie gepresenteerd. Er waren een kleine 40 aanwezigen. Lang niet allemaal pers, maar veel stakeholders, van banken tot ketenpartijen, ambtenaren en medewerkers van politici in de Tweede Kamer en het Europarlement. Voorafgaand aan de persconferentie heeft voorzitter Teun de Jong een interview gegeven bij BNR Nieuwsradio. Van de agrarische pers had Boerenbusiness het meest uitgebreide verslag. Het boekje is toegestuurd aan een groot aantal stakeholders.

 Gesprek met minister Schouten

In de week na de persconferentie heeft een delegatie van het bestuur de toekomstvisie officieel aangeboden aan minister Schouten. Er was gelukkig ook tijd om met de minister de inhoud te bespreken. De NAV heeft daarbij nogmaals gewezen op het negatieve effect van vrijhandelsverdragen op de verduurzaming van de akkerbouw in Nederland en op de teelt van eiwitgewassen. De minister gaf aan dat te begrijpen, maar dat het soms politiek gezien niet anders kan. Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer partijen doordrongen van het feit dat verduurzaming in Europa wordt gehinderd door de vrije import van producten waarbij geen eisen aan de productiewijze worden gesteld. Andere onderwerpen die zijn uitgelicht in het gesprek zijn de problemen die jonge akkerbouwers ondervinden bij het overnemen van het bedrijf en de belemmerende regelgeving waar boeren tegenop lopen, zoals het huidige mestbeleid. De NAV heeft de wens uitgesproken om meer in overleg en met een positieve grondhouding van alle partijen de overgang naar nog betere akkerbouw te zetten. De minister was positief over het feit dat de NAV proactief met een uitgewerkte visie is gekomen.

Naast reacties van leden hebben wij ook reacties ontvangen van o.a. banken, ketenpartijen, collega-belangenbehartigers, onderzoekersinstellingen en beleidsmakers. Deze reacties uit ‘het veld’ geven ook aan dat het goed is dat de NAV zelf met iets komt in plaats van af te wachten welke regels er op de akkerbouw af komen. De reacties waren allemaal positief, van ‘goed uitgewerkte en werkbare visie’ tot ‘goed dat de samenhang van alle zaken zo duidelijk wordt gemaa

kt’. Veel reacties gaven aan dat het goed is dat we ook verschillende stappen richting verduurzaming hebben doorgerekend voor wat betreft het saldo voor de boer. Deze economische inslag wordt gewaardeerd, omdat het aangeeft dat het nog niet zo eenvoudig is om het allemaal rendabel te maken. Juist de belemmeringen die worden genoemd in het rapport zijn natuurlijk goede aanknopingspunten voor verandering van beleid en voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek!

 Hoe verder?

De NAV zal de komende maanden met politici en beleidsmakers de visie nader bespreken. Onze lobby zal zich richten op het opheffen van belemmeringen en het realiseren van nieuwe kansen en verdienmodellen voor de akkerbouw. Een aantal stakeholders heeft aangegeven het document mee te zullen nemen in hun eigen lobbyactiviteiten. Diverse agrarische scholen hebben gemeld het als lesmateriaal te willen gebruiken. De NAV hoopt dat op deze wijze het uitbrengen van het boekje als een olievlek zal gaan werken.

Om te voorkomen dat deze toekomstvisie een momentopname wordt, zullen we met name de tabellen met maatregelen op onze website plaatsen en regelmatig updaten. Op die manier wordt het ook meteen duidelijk als belemmeringen zijn opgeheven, bijvoorbeeld doordat nieuwe veredelingstechnieken worden toegelaten of groene gewasbeschermingsmiddelen sneller op de markt komen. Ook resultaten van onderzoek en nieuwe kansen kunnen er in worden meegenomen. De toekomstvisie vindt u hier: NAV toekomstvisie.