Vandaag (17 juni) heeft de NAV haar toekomstvisie aangeboden aan minister Schouten van LNV. In een constructief gesprek heeft de delegatie van de NAV de belangrijkste punten kunnen toelichten. Zo hebben wij de in onze ogen goede kansen voor de akkerbouw benoemd, maar tegelijk ook de belemmeringen waar akkerbouwers tegenaan lopen. Ook hebben wij de handelspolitiek en de positie van de boer in de keten besproken met de minister, om daarmee het verdienmodel voor de boeren te verbeteren. Wat betreft gewasbescherming, bemesting en andere dossiers hebben wij ook duidelijk aangegeven, dat nieuwe oplossingen sneller beschikbaar moeten komen, in ieder geval voordat oude oplossingen verdwijnen.

De insteek van de NAV is om proactief aan te geven hoe wat ons betreft de toekomst van de akkerbouw er uit moet en kan zien. De minister gaf aan, dat zij dit initiatief waardeert.

De hele toekomstvisie en de perspresentatie zijn hier te downloaden.