De NAV heeft een brief gestuurd aan minister Schouten over gevolgen van een eventuele lock-down. Met name hebben we de minister gevraagd om het voorjaarswerk gewoon doorgang te laten vinden, mocht er een lock-down komen. Wij hebben gevraagd om duidelijk te stellen dat voorjaarswerk en ook het rijden naar de akkers cruciaal is en moet worden toegestaan, om zo de voedselvoorziening later dit jaar te garanderen en het de boeren mogelijk te maken hun bedrijf uit te voeren.