Op 1 oktober was de grote boerendemonstratie, dat is niemand ontgaan, in heel Nederland heeft men de boerenstem luid en duidelijk gehoord. De NAV had zich half september achter de actie geschaard om de opstelling van de politiek ten opzichte van de landbouw te veranderen. Veel  NAV´ers waren er bij in Den Haag, met trekkers of de trein uit alle delen van het land, van Noord-Groningen tot Zeeland. De whatsapp groep gaf goede gelegenheid om vooraf informatie uit te wisselen en tijdens de demonstratie elkaar te vinden.

Wat opviel was de enorme saamhorigheid onder de aanwezigen, de goede sfeer én de actiebereidheid. Er was veel politie, vooral om te voorkomen dat men de binnenstad in ging, maar eigenlijk had de politie niets te doen. Bij sommigen was er van tevoren misschien angst dat het grimmig zou worden, maar daarvan was geen sprake. Ja, toen Tjeerd de Groot (D66) en daarna Jesse Klaver (GroenLinks) het woord namen draaide iedereen zich om, maar ‘erger’ dan dat werd het niet. Ook opvallend was dat er veel steun was van het publiek, zowel onderweg als op het Malieveld.

De organisatie heeft een duidelijk ultimatum gesteld aan minister Schouten: binnen vier weken moeten de eisen zijn ingewilligd, anders gaat men verder met actievoeren. Dit wordt dus vervolgd! Hoopvol teken is misschien dat bij sommige media de toon van de berichtgeving over landbouw al positiever lijkt te worden….

Manifest tegen vrijhandelsverdragen

Ook op 1 oktober zou er een andere actie zijn, waarbij door o.a. de NAV, NMV en Milieudefensie een manifest tegen vrijhandelsverdragen zou worden overhandigd aan Tweede Kamerleden. Vanwege een tegendemonstratie tegen de grote actie kon dit eerst niet doorgaan, omdat we niet van het Malieveld naar het Plein mochten. Gelukkig is het later alsnog gelukt om met een kleine groep de Tweede Kamer te bereiken en met de Kamerleden in gesprek te gaan over het manifest. Diverse partijen hebben inmiddels begrip voor ons standpunt dat de grenzen openstellen voor importproducten zonder eisen aan de productiewijze te kunnen stellen, oneerlijke concurrentie is voor onze boeren. We verwachten dan ook dat deze partijen binnenkort tegen zullen stemmen wanneer CETA (handelsverdrag tussen EU en Canada) moet worden geratificeerd in de Tweede Kamer. Ook dit wordt vervolgd! In ieder geval wil de NAV wel duidelijk haar waardering uitspreken voor iedereen die heeft bijgedragen op welke manier dan ook aan de zeer geslaagde dag op 1 oktober!

 

Afbeelding

 

De politie had gelukkig niets te doen!