In 2017 heeft de Tweede Kamer, o.a. vanwege bezwaren van de NAV, de algemene kentekenplicht en APK-plicht voor álle landbouwvoertuigen weggestemd. Nederland is er nu door de EU op gewezen, dat voor landbouwtrekkers met een constructiesnelheid boven 40 km/uur moet worden voldaan aan de APK-plicht. Om te weten welke trekkers daar onder vallen, ligt er nu een wetsvoorstel om álle landbouwvoertuigen van een kenteken te voorzien. Daarmee kan makkelijk in de registratie worden opgezocht of men APK-plichtig is. Positieve verandering t.o.v. het eerdere wetsvoorstel is dat alleen snelle trekkers hoeven worden gekeurd. Bovendien is bereikt dat alleen aan de achterzijde een kentekenplaat nodig is en dat op bestaande trekkers geen kentekenverlichting nodig is. Registreren en betalen kan elektronisch, men hoeft dus nergens heen. Aanhangers moeten net als in de huidige regels een apart kenteken wanneer zij een maximum constructiesnelheid hebben boven 25 km/uur. Alle andere aanhangers krijgen een eigen witte plaat die geregistreerd is op eigenaar en niet hetzelfde hoeft te zijn als de trekker er voor. Dit betekent dat men niet steeds platen hoeft te wisselen. De kosten zijn per voertuig of aanhanger € 18 voor eenmalige registratie (voor 1 mei 2020) en € 12,- voor de kentekenplaat (voor 1 januari 2025). Tegenover de extra regels staat dat de maximumsnelheid op veel wegen wordt verhoogd naar 40 km/uur. Al met al vindt de NAV dit een aanzienlijk werkbaarder wetsvoorstel dan de voorgaande versie. Het debat in de Tweede Kamer is op 22 mei.