In Noord-Holland werd op 31 januari de jaarlijkse regioavond gehouden in Wieringerwerf. Regiobestuurder Tom Koenraadt opende de bijeenkomst met een welkomstwoord. Voorzitter Teun de Jong gaf een terugblik op het afgelopen jaar en gaf uitleg over de inzet van de NAV bij het nieuwe GLB, het ketenproject pootgoedkwaliteit, de inzet voor een rendabele aardappelteelt en het NAV-verzet tegen de voorgenomen wijzigingen van de waterschapsbelastingen. Na de pauze vertelde Elly Koning-Bruijn, bestuurslid waterschap Hollands Noorderkwartier voor Boeren Burgers Waterbelang, over waterbeheer in Noord-Holland. Er ontstond een goede discussie over de rol van het waterschap bij diverse kwesties.

Op 11 februari was er een regioavond voor Friesland in Oudebildtzijl, geleid door regiobestuurder Hans Anema. Ook hier vertelde Teun de Jong natuurlijk over de NAV-zaken in 2018 en de inzet op een aantal dossiers in 2019. Hij ging specifiek ook in op de watersituatie in Friesland. Na de pauze hield Pier Schaper, hoofd boezembeheer bij het Wetterskip Fryslân een verhaal over het waterbeheer in Friesland.

Beide avonden waren goed bezocht en verliepen geanimeerd.