Vorige maand hebben we bericht over de ontwikkelingen over oneerlijke handelspraktijken in de EU. De NAV heeft begin oktober gelobbyd bij Nederlandse Europarlementariërs in de Landbouwcommissie in het Europarlement om te stemmen voor voorstellen die de richtlijn oneerlijke handelspraktijken ook geldig maken voor producenten buiten de EU. We zijn verheugd dat deze voorstellen zijn gesteund in de Landbouwcommissie, omdat zo wordt voorkomen dat er een ongelijk speelveld ontstaat tussen boeren binnen en buiten de EU. inmiddels is de richtlijn ook in het gehele Europarlement aangenomen. Hiermee worden oneerlijke handelspraktijken eindelijk serieus genomen! Er is dus geen vrijwillige gedragscode meer, maar een richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken. Gezien de houding van o.a. Minister Kamp een aantal jaar geleden ‘dat er niets aan de hand is in de agro-foodketen’ een grote omslag waar de NAV zich zeer actief voor heeft ingezet.