De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft met grote teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van het Europese Hof, dat de veredelingstechniek Crispr Cas wel wordt gezien als genetische modificatie.

Crispr Cas is een techniek waarmee een deel van het DNA wordt verwijderd. Er wordt dus geen DNA ingebouwd. De NAV is van mening, dat hiermee een snelle, trefzekere veredeling mogelijk wordt.

De akkerbouwsector heeft in het Actieplan Plantgezondheid duidelijke doelen gesteld om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren. Dat kan alleen, als er tegelijkertijd ook weerbaardere en robuuste rassen beschikbaar komen. Met nieuwe veredelingstechnieken kan dat veel sneller dan met klassieke veredeling.

De NAV vindt dat juist de precisie van de nieuwe technieken en de snelheid waarmee resistenties kunnen worden ingebouwd, gebaseerd op meerdere genen, deze technieken onmisbaar maken voor verdere verduurzaming. Wat de NAV betreft zouden alle technieken, waarbij geen of alleen soorteigen DNA wordt ingebouwd (cisgenese) toegelaten moeten worden. De NAV is wel tegen de oorspronkelijke ‘genetische modificatie’, waarbij genen van andere soorten worden ingebouwd (transgenese), maar dit zou bij introductie van de nieuwe technieken ook niet meer nodig zijn.

Buiten de EU worden de technieken al breed toegepast. Ook om een gelijk speelveld te behouden en om te voorkomen, dat veredelingsbedrijven zich buiten de EU gaan vestigen, vindt de NAV dat dergelijke technieken ook in de EU moeten worden toegestaan.

Voor verdere informatie:

Kees van Dijk, portefeuillehouder Kennis en Innovatie, tel. 06-52330569