Onbegrijpelijk dat onze Minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer aangaf dat zij zal instemmen met een Europees verbod op het gebruik van neonicotinoïden, o.a. als zaadbehandeling voor suikerbieten, terwijl het Ctgb adviseert ruimte te laten voor bepaalde toepassingen. Helaas moeten we concluderen dat onderbuikgevoel het weer lijkt te gaan winnen van objectief natuurbelang. Toch geven we het nog niet op. De BO Akkerbouw zal samen met de NAV, Cosun en LTO een ontheffing of derogatie aanvragen voor de zaadbehandeling. De impact van een alternatieve bestrijding van de plaaginsecten met volvelds bespuitingen is namelijk veel groter dan bij een zaadbehandeling, daar is de natuur niet mee gediend!

Wij staan hierin niet alleen, ook de andere EU-landen waar suikerbieten worden geteeld werken aan een ontheffing. Op chemische alternatieven voor de zaadbehandeling hoeven we voorlopig niet te rekenen en de veredelingsbedrijven denken zeker nog vijf jaar nodig te hebben om rassen te ontwikkelen die minder gevoelig zijn. Laten we hopen dat de natuur het dit keer zal winnen van politiek belang.