De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft opheldering gevraagd omtrent het gebruik van drijfmest op percelen waarvoor equivalente maatregelen worden aangevraagd. Volgens de NAV klopte de tekst op de RVO-website niet omtrent het toepassen van equivalente maatregelen voor de fosfaatklassen laag en neutraal. Er werd gesteld dat er geen drijfmest mocht worden toegepast op de percelen waar men gebruik wil maken van de equivalente maatregelen:

´ U mag voor de extra bemesting, door de verhoging van de fosfaatgebruiksnorm, alleen gebruikmaken van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vast mest van graasdieren. Dit blijkt uit uw administratie door gebruik van mestcodes of opmerkingscodes. Het gebruik van drijfmest op deze percelen is niet toegestaan.´

Eind vorige week heeft de NAV contact gezocht met het Ministerie van LNV omtrent deze in onze ogen foutieve tekst. De regel is, dat er geen drijfmest als éxtra bemesting mag worden toegepast. Drijfmest mag wel voor de normale bemesting. De NAV is tevreden dat RVO inmiddels deze tekst op haar website heeft aangepast. U kunt nog tot 1 juni een aanvraag indienen voor het toepassen van equivalente maatregelen.