Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van de European Committee of the Regions (www.cor.europa.eu) waarbij de NAV ook aanwezig was. Het thema was: ‘Welke invloed heeft het internationale handelsbeleid van de EU op de rest van de wereld en welke veranderingen zijn nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden’. Er waren een groot aantal sprekers waaronder de bij de NAV goed bekende Niek Koning en ook Olivier de Schutter, de voormalige rapporteur van het VN-voedselprogramma.

Olivier de Schutter gaf de aftrap: hij schetste het belang van voedselsoevereiniteit (hij noemt het overigens voedseldemocratie) voor alle landen, maar in het bijzonder voor arme, zich ontwikkelende landen. Niek Koning ging hierop door en gaf aan dat het liberale landbouwbeleid in de EU niet goed is voor Europese boeren, maar dat de gevolgen hiervan in bijvoorbeeld arme Afrikaanse landen desastreus zijn. Wanneer we die landen in Afrika niet de ruimte geven zich te ontwikkelen en aangezien iedere ontwikkeling begint bij de landbouw, dan staan we nog maar aan het begin van de migratiestromen. De conclusie was dat er een drastische hervorming moet komen van het Europese landbouwbeleid. Er moet een markt komen met spelregels en landen moeten hun markten zo nodig kunnen afschermen.