regio Noordoost

Klimaatverandering krijgt veel aandacht en ook de akkerbouw krijgt er mee te maken. We hebben last van de gevolgen zoals extremer weer. Maar tegelijkertijd draagt de akkerbouw ook bij aan de klimaatverandering en zouden we juist met onze gewassen die CO2 binden de klimaatverandering kunnen helpen tegengaan. Hoe is de balans op uw bedrijf en wat kunt u doen tegen klimaatverandering? Hiervoor is op initiatief van de NAV een internationaal erkende klimaatmeetlat, de Cool Farm Tool, vertaald in het Nederlands. U kunt deze op het internet gratis invullen. De NAV zal een demonstratie geven hoe de Cool Farm Tool werkt.

Maar u kunt nog meer doen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn nu betere   mogelijkheden om de vrijgekomen energie op te slaan middels nieuw ontwikkelde accu-technologieën. Op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong wordt hiervan sinds enige tijd gebruik gemaakt. U krijgt uitleg wat dit kan betekenen voor uw bedrijf.

Op deze zaken zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Noordoost. Ook zullen kort enkele actuele NAV-zaken worden besproken.

Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:                              Klimaatverandering: hoe kan ik met de Cool Farm Tool mijn eigen bedrijf doorrekenen en wat zouden zonnepanelen toevoegen?

Maandag 15 januari 2018, aanvang 20.00 uur.  Het Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo

De sprekers voor deze avond zijn:  Klaas Hoekstra, lid van de NAV-werkgroep Klimaat over de Cool Farm Tool en Jan Reinier de Jong, akkerbouwer in de regio over zonne-energie. Tevens zal NAV-voorzitter Teun de Jong enkele actualiteiten bespreken.

Graag tot 15 januari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!

Vriendelijke groet, Nederlandse Akkerbouw Vakbond regio Noordoost