De NAV heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie te geven op de voorstellen van de regering voor de invulling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Onze hele reactie leest u hier: 2017-11-23 NAV zienswijze op voorstel 6e AP en MER