Agenda:

Opening en vaststellen agenda

Notulen ALV 15 februari 2017

Ingekomen stukken en mededelingen

Internationale belangenbehartiging

Voorstel van bestuur om lidmaatschap van Europese Coordination Via Campesina (ECVC) te beëindigen.

Alternatieve manieren om internationaal actief te zijn

25-jarig bestaan NAV

Actieplan Plantgezondheid

Rondvraag

Sluiting