Albert Heijn en Stichting Natuur en Milieu willen beginnen met proeven bij telers om in de praktijk te testen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder teruggedrongen kan worden. Dit naar aanleiding van de afspraken die beide organisaties daar vorige zomer al over gemaakt hebben. In deze afspraken heeft men gesteld dat in 2019 alleen nog maar aardappelen, groenten en fruit in de schappen liggen die aan de Milieukeur normen voldoen. Dat laatste lijkt voorlopig niet erg realistisch. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) wil graag meedenken over verdere verduurzaming van de teelt. Daar is wel een nadrukkelijke voorwaarde aan verbonden:

De NAV werkt graag aan de proeven mee maar alleen als Albert Heijn vooraf zwart op wit vastlegt, dat men voor dergelijke producten een kostendekkende prijs gaat betalen.

Dat betekent kostendekkend voor zowel het product als voor de bovenwettelijke maatregelen. De producent heeft recht op een eerlijke betaling voor zijn extra inspanningen en het extra risico dat hij loopt. Bij een duurzamer product hoort ook een faire prijs! De NAV roept boeren en tuinders op om ook pas aan de voorgestelde proeven mee te werken, als AH aan bovenstaande voorwaarde heeft voldaan. Op deze manier kan AH samen met de producent bijdragen aan een verduurzaming van de teelt. Als de boeren en tuinders en ook de supermarktketen transparant zijn over wat ze doen en wat dat kost, komt dit uiteindelijk ook ten goede aan de consument. Die krijgt dan een eerlijk product voor een eerlijke prijs. Alleen door een goede samenwerking in de voedselketen en een eerlijke betaling voor de inspanningen van alle schakels in de keten kan ons voedselsysteem werkelijk toekomstbestendig worden. De NAV vindt wel, dat alle eisen die aan Nederlandse producten worden gesteld ook aan alle importproducten moeten worden gesteld.