Op 15 februari heeft het Europees Parlement met 408 stemmen voor, 254 tegen en 33 onthoudingen ingestemd met CETA, het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada. Het verdrag moet nu nog worden goedgekeurd door alle parlementen en deelparlementen (in totaal 38) in de 28 lidstaten. In sommige landen, zoals Nederland, kan er over CETA ook nog een referendum worden georganiseerd, waardoor deze procedure alles bij elkaar wel enige jaren in beslag neemt. Omdat eerder al de regeringsleiders en de Europese Commissie met het verdrag instemden, kan het grootste deel van CETA nu binnen een aantal maanden voorlopig worden toegepast. Het vrijhandelsdeel, dat voor de landbouw grote consequenties heeft, valt hieronder. Dus binnenkort kan er al goedkoop Canadees graan hier op de markt komen.

Goedkeuring parlementen nodig

CETA kan nog wel in een of meerdere (deel)parlementen worden afgewezen. Maar omdat het verdrag dan al voor het grootste deel in werking is, verwacht de NAV dat de weerstand wel sterk moet zijn om het verdrag ook daadwerkelijk te laten sneuvelen. Afwijzing door een belangrijk land als Duitsland of Frankrijk zal een probleem zijn voor Eurocommissaris Mahlström, bij afwijzing door een deelparlement of een kleiner land als Griekenland zal de druk van de andere landen groot zijn om CETA toch door te zetten.

Van de Nederlandse Europarlementariërs stemden CDA, VVD en D66 voor (12 zetels), SP, GroenLinks, PvdD, SGP en PVV tegen (10 zetels) en onthielden PvdA en ChristenUnie zich (4 zetels).