Het Jaarcongres van de NAV zal dit jaar de vorm krijgen van een politiek debat tussen zo veel mogelijk landbouwwoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer. In ieder geval hebben Elbert Dijkgraaf (SGP), Jaco Geurts (CDA), Helma Lodders (VVD), Niels van den Berge (GroenLinks), Carla Dik-Faber (CU) en Henk van Gerven (SP) al toegezegd aanwezig te zijn. Er zal worden gedebatteerd over de pure akkerbouwzaken. We voorzien dat veel debatten met boeren over de melkveehouderij zullen gaan, maar vinden uiteraard als NAV dat er genoeg akkerbouwzaken zijn die ook een discussie waard zijn. Wilt u dus in de aanloop naar de verkiezingen horen wat de politici vinden van de akkerbouwzaken en met hen in debat gaan, komt u dan op 15 februari naar De Schakel in Nijkerk! Ook niet-leden zijn van harte welkom. Opgave via info@nav.nl of telefonisch via 0168-329130 is gewenst!

Voorafgaand aan het debat zal ’s middags voor NAV-leden de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.