Op 23 juni 2016 is het eindrapport ‘Naar 100% plantaardig eiwit’ van de Raad voor Regionaal Veevoer besproken in een door Milieudefensie georganiseerde bijeenkomst met vertegenwoordigers van brancheorganisaties en veevoerbedrijven, inkoop- en duurzaamheidsmanagers van grootwinkelbedrijven, beleidsmakers en onderzoekers. De Raad is in 2015 ingesteld door Milieudefensie en bestond uit diverse personen uit alle geledingen binnen de veevoerketen. Hans van Kessel van de NAV heeft ook aan de Raad deelgenomen. De Raad komt in haar rapport tot de conclusie dat grootschalige toepassing van Europese grondstoffen voor eiwit in veevoer alleen tot stand kan komen als de door de Raad geïdentificeerde knelpunten in een ketenaanpak worden opgelost. De Raad identificeerde knelpunten op het terrein van handel (eiwit van buiten de EU is te goedkoop), teelt (achterstand in kennis en ervaring, verouderde rassen), verwerking/schaal (EU eiwitgrondstoffen onvoldoende beschikbaar, kleinere schaal geeft extra kosten) en markt (veevoer op basis van EU eiwit is te duur, noodzakelijke meerprijs bij consument lukt nog niet). De Raad doet aanbevelingen richting overheid, ketenpartijen (van boer tot retail) en maatschappelijke organisaties. Het rapport is in te zien via www.nav.nl onder Plantaardig Eiwit.

Klik op onderstaande link voor het hele rapport:

Rapport ‘Naar 100% regionaal veevoer’