De NAV heeft op haar website www.nav.nl een meldpunt geopend waar boeren en tuinders van alle sectoren hun ervaringen met oneerlijke handelspraktijken kunnen melden. Dit is een reactie op een eigen ledenpeiling en op een tweejarige proef met een gedragscode en een meldpunt van het Ministerie van Economische Zaken. Bij dat meldpunt werden geen klachten ingediend, maar volgens de NAV ligt dat aan een verkeerde opzet: 1. er konden alleen klachten worden ingediend tegen bedrijven die de gedragscode hadden ondertekend, maar de partijen waar de boeren mee te maken hebben hadden dat niet gedaan; 2. alleen gebundelde klachten van meerdere boeren tegen hetzelfde bedrijf konden worden ingediend; 3. in de stuurgroep die de klachten zouden behandelen zaten één boerenvertegenwoordiger tegen twee vertegenwoordigers van afnemers en 4. boeren waren niet gerust op een anonieme afhandeling. Minister Kamp heeft uit het uitblijven van klachten geconcludeerd, dat er kennelijk geen problemen zijn in de agrosector, ondanks onze brief met bezwaren en ondanks de ook aan hem verstuurde uitslag van de NAV-ledenpeiling waaruit bleek dat bijna driekwart van de respondenten wel oneerlijke handelspraktijken heeft ervaren.

De NAV denkt dat er wel degelijk sprake is van oneerlijke handelspraktijken in de agrosector en voelt zich in die mening gesterkt door de vele reacties op onze eerdere persberichten over dit onderwerp, zoals over het HAK-Jumbo conflict. Daarom hebben wij besloten een meldpunt op onze eigen website op te zetten, waar alle primaire producenten hun verhaal kwijt kunnen. De NAV gaat deze klachten bundelen in een zwartboek wat vervolgens aan de minister en de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Wij garanderen daarbij anonimisering van de gegevens.

De NAV roept alle boeren en tuinders op om praktijken, waarbij men zich voor het blok gezet voelde door een afnemer of waarbij er anderszins sprake was van oneerlijke druk te melden op onze website. Alleen als we zichtbaar maken wat er aan de hand is, is er een kans dat er iets aan gedaan wordt. De NAV streeft daarbij naar instellen van een onafhankelijke autoriteit. Minister Kamp heeft eerder aangegeven dat hij dit niet uitsluit, mits aannemelijk is dat er een probleem is. Daarom willen we laten zien wat het probleem is en hopen we op een duidelijke respons vanuit alle sectoren.

Voor meer informatie

Keimpe van der Heide