Er zijn ontwikkelingen wat betreft de vrijhandelsverdragen met Canada en de Verenigde Staten. We vatten het hier voor u samen. CETA is het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. De onderhandelingen over CETA zijn inmiddels al bijna anderhalf jaar achter de rug en ook de juridische toetsing (‘legal scrobbing’) heeft plaats gevonden. Nu is de fase van de ratificering aangebroken. De Raad van Ministers van Europa en de regeringsleiders moeten het verdrag goedkeuren evenals het Europees Parlement. En of het verdrag ook aan de 28 Nationale Parlementen wordt voorgelegd ter goedkeuring is nog steeds niet duidelijk. TTIP is het vrijhandelsverdrag waar Europa over praat met de VS. Voor dit verdrag zijn de onderhandelingen nog in volle gang. Van de resultaten van deze onderhandelingen zijn al wel delen naar buiten gekomen, maar het gehele proces is niet erg transparant.

Erkennen standaarden
Een van de belangrijke elementen van beide verdragen is het erkennen van elkaars standaarden. Dit betekent, dat een product dat geproduceerd is in Canada of de VS en voldoet aan de plaatselijke wettelijke eisen ook in de EU op de markt mag komen. En daar zit het probleem voor de landbouw in Nederland en de EU: zowel in de VS als Canada zijn de standaarden voor milieu, dierenwelzijn en arbeidsvoorwaarden aantoonbaar lager dan in de EU. Met deze vrijhandelsverdragen wordt de Nederlandse en Europese boer in een zeer nadelige concurrentiepositie gebracht. De absurde situatie ontstaat, dat iets dat hier niet geproduceerd mag worden, wel ingevoerd en geconsumeerd mag worden. Daarom doet de NAV mee in een brede coalitie die de nadelige gevolgen van deze handelsverdragen voor de voedselproductie, het milieu en de werknemers in Nederland en de EU aan de kaak wil stellen. De coalitie bestaat uit alle agrarische vakbonden (NAV, NMV, NVP en NVV ), Dutch Dairymen Board (DDB), Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, LTO Varkenshouderij, Milieudefensie, FNV Agrarisch Groen en Platform AardeBoerConsument. Deze brede coalitie heeft zich op 26 april op het Plein in Den Haag gepresenteerd en daar, voorafgaand aan het Algemeen Overleg van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan een aantal woordvoerders van Tweede Kamerfracties van politieke partijen een manifest aangeboden, waarin de bezwaren tegen TTIP en CETA kort en bondig worden samengevat. In dit manifest eist de coalitie om te stoppen met deze vrijhandelsverdragen en op zijn minst de landbouw en voedselproductie buiten deze verdragen te houden, om zo de negatieve gevolgen voor de Europese landbouw te voorkomen. Op de website van de NAV is het manifest te vinden en ook een achtergrond document waar de bezwaren van de coalitie uitvoerig worden toegelicht en onderbouwd.

Wanneer het Nederlandse parlement over TTIP en/of CETA mee kan beslissen is er ook weer de mogelijkheid voor een raadgevend referendum (vergelijkbaar met het referendum over het verdrag met de Oekraïne). Of je nu voor of tegen de vrijhandelsverdragen bent, we weten nu dat door een referendum veel meer mensen zich in de zaak verdiepen. En dat is erg belangrijk bij dergelijke veelomvattende en ingrijpende verdragen. Er is nu al de mogelijkheid om het initiatief voor een referendum te ondersteunen, mocht dat de komende tijd aan de orde komen (zie ww.ttip-referendum.nl).