NAV vindt conflict tussen Jumbo en HAK typerend voor scheve macht in de keten

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept Jumbo op om de boycot van HAK te beëindigen. Uit de berichtgeving blijkt, dat Jumbo HAK-producten boycot omdat de prijzen die HAK betaalt aan haar leveranciers, de boeren, te hoog zou zijn. De NAV vraagt Jumbo te respecteren dat HAK de inkoopprijzen bij boeren niet wil verlagen. De NAV pleit al langer voor een redelijke prijs voor de boeren, waarbij wij als redelijk definiëren kostprijs + marge voor de boer. Dat wordt vaak al niet gehaald en nog verdere verlaging van de prijzen die boeren ontvangen onder druk van een supermarktketen vinden wij niet acceptabel.

De macht in de keten is totaal scheef, waarbij een handvol afnemers handelen met een groot aantal individuele producenten, de boeren. Deze boeren mogen zich bovendien vanwege de mededingingswetgeving maar zeer beperkt organiseren. Dat betekent dat de afnemers in grote mate de prijs bepalen. Natuurlijk kan een grote afnemer omwille van de consumenten, haar klanten, proberen zo scherp mogelijk in te kopen. De vraag is echter of met de huidige boycot van HAK door Jumbo, de consumentenbelangen worden gediend. De boerenbelangen in ieder geval niet! Geen enkele consument of Jumbo zou zelf langdurig een product willen leveren waarvoor veel minder dan de kostprijs wordt betaald en wij vinden het redelijk dit ook niet te vragen van boeren. De kostprijs van Nederlandse producten is vaak hoger dan in het buitenland vanwege onze hoge grondprijzen en hoge eisen aan kwaliteit van producten en de duurzaamheid van de productie. Het kan niet zo zijn, dat dit uitsluitend wordt betaald door de boeren. Consumenten en afnemers dienen zich te realiseren dat kwaliteit betaald moet worden. De boycot laat wel zien dat bij deze supermarktketen de laagst mogelijke inkoopprijs leidend is en niet duurzaamheid en langdurige relaties.

Een dergelijke boycot vindt de NAV uiteraard niet in het belang van de producent maar op de lange duur ook niet in het belang van de consument, omdat voedselzekerheid en voedselveiligheid in het gedrang komen. Wanneer men wil dat de Nederlandse boeren kunnen blijven bestaan, zal men niet altijd de laagst mogelijke prijs zien in winkels, maar wel een hele goede kwaliteit. Natuurlijk kan Jumbo via een boycot HAK dwingen de boeren verder uit te knijpen, maar het zou hen sieren om dat niet te doen en ook te denken aan de positie van boeren in de keten.

Voor meer informatie

Keimpe van der Heide, lid Landelijk NAV-bestuur, tel. 06-22072174