Er wordt al lang gewerkt aan een milieuvriendelijkere gewasbescherming. Het beleid is er op gericht, er wordt veel onderzoek naar gedaan, er worden bijeenkomsten georganiseerd, maar in de praktijk gaat het nog langzaam.

Beleid
In een debat met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken werd door staatssecretaris Dijksma het beleid beschreven als: vergroening, vermindering van de afhankelijkheid, gelijk speelveld en effectieve bestrijding van ziekten en plagen. We hebben hierover bericht in het juni-nummer van dit blad. Er is in 2014 een Green Deal Groene Gewasbescherming afgesloten, waarbij voor acht groene middelen het toelatingstraject wordt begeleid. Daarbij werken de aanvragers en het Ctgb samen om belemmeringen bij de toelating op te heffen en zo de toelating te versnellen.

Onderzoek
Op 29 oktober werd een kennisdebat gehouden over groene gewasbescherming, georganiseerd vanuit het onderzoek in de Topsector Agro&Food. Er werd een overzicht gegeven van de meest spraakmakende resultaten uit het onderzoek. Veel aandacht is er voor ‘weerbare bodem’ en ‘weerbaar gewas’. In het onderzoek zijn de laatste jaren verder ook successen geboekt met betere detectietechnieken zodat snel duidelijk is welk probleem er optreedt, met nieuwe biologische bestrijders en met betere inzet van bestaande biologische bestrijders. Ook zijn nieuwe inzichten in de epidemiologie van ziekten verkregen.

Gebruik in de praktijk
In de discussie werd (nogmaals) geconstateerd dat de geboekte successen zich nog maar mondjesmaat naar praktijktoepassingen vertalen. Ondanks het betrekken van telers bij het onderzoek en de wensen vanuit de maatschappij blijft er veel kennis hangen bij de kennisinstellingen. Ook is er nog te veel sprake van beperkende regelgeving. Positief is dat veel meer telers dan vroeger geïnteresseerd zijn. Maar voor een werkelijke vergroening van de gewasbescherming in de praktijk is meer nodig dan goede onderzoeksresultaten. Het meer betrekken van telers en adviseurs bij het onderzoek zou al kunnen helpen.

Maatschappelijk debat
Ook Nefyto, de organisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten, organiseert een serie bijeenkomsten om het maatschappelijk debat te stimuleren. De eerste is bedoeld voor de keten van telers tot retail en zal worden bijgewoond door een aantal leden van de NAV-werkgroep Gewasbescherming.

NAV, 6 november 2015