De wens van de totale ketens in de Nederlandse akkerbouw om intensief samen te werken in een Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een stap dichterbij gekomen. De formele oprichting van de BO heeft inmiddels plaatsgehad en er is een eerste bestuur benoemd.

Het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking) ziet deze samenwerking als voorwaarde om succesvol te kunnen inspelen op de steeds hogere eisen die aan de sector worden gesteld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid.

De BO Akkerbouw zal bij de Nederlandse overheid erkenning aanvragen als Brancheorganisatie, conform Europees recht, waardoor in gevallen waar sprake is van een groot sector en publiek belang afspraken algemeen verbindend verklaard kunnen worden.

De BO Akkerbouw is een gezamenlijk initiatief van Vakgroep Akkerbouw LTO, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, NAJK, Cosun, Nederlandse Aardappel Organisatie, Avebe, CZAV, vlas- en henneporganisatie i.o., Koninklijke Vereniging het Comité van Graanhandelaren, Agrifirm Plant, Plantum, Vavi en de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden.

Het eerste bestuur van de BO Akkerbouw is als volgt samengesteld:
A.W. Bierens, tijdelijk voorzitter
H.C. Pelleboer, NAJK
A.J.B.P. Bossers, Vakgroep Akkerbouw LTO
J. Haanstra, Vakgroep Akkerbouw LTO
J. Bartelds, Vakgroep Akkerbouw LTO
C.T.G. Wolfhagen, Vakgroep Akkerbouw LTO
T.S. de Jong, Nederlandse Akkerbouw Vakbond
J.F. van Kessel, Nederlandse Akkerbouw Vakbond
J.L. de Rooij, Avebe
V.M.A. Roelofs, Agrifirm Plant
A. van Vugt, CZAV
C.J.M. van Arendonk, Nederlandse Aardappel Organisatie
P.R.H.M. van der Linden, Vavi
D.H. de Lugt, Cosun

De NAV pleit er voor bij de overheid om voor de akkerbouw geen aparte BO verplicht te stellen voor elk gewas, maar de nu opgerichte BO-Akkerbouw te erkennen.

NAV, 6 augustus 2014