Nog steeds is er geen duidelijkheid over innovatie en onderzoek in de akkerbouw. In de brief aan de Tweede Kamer van 30 juni schrijft minister Kamp dat een erkende branche-organisatie voor de hele akkerbouw op grond van EU-voorwaarden niet tot de mogelijkheden behoort. De akkerbouwsector kan wel de BO Akkerbouw voor de hele akkerbouw oprichten maar het ministerie van Economische Zaken zal deze niet erkennen en AVV’s (algemeen verbindend verklaring) zal het ministerie niet goedkeuren. In de Brusselse verordening is de akkerbouw namelijk geen sector, maar worden de afzonderlijke gewassen gezien als sector.

In de brief van 30 juni reikt minister Kamp voor de akkerbouw en de tuinbouw de oplossing aan van het oprichten van branche-organisaties per teelt en deze zelfstandige organisaties in een samenwerkingsverband onder te brengen. De minister geeft aan mee te willen werken aan het in stand houden van innovatie en onderzoek door het verlenen van AVV’s als branches-organisaties per teelt worden opgericht. De branche-organisaties per teelt zou de minister wel willen erkennen. De NAV vindt deze ‘oplossing’ nodeloos ingewikkeld en bureaucratisch. De NAV blijft zich met andere akkerbouworganisaties inzetten voor een zo eenvoudig mogelijke manier om de innovatie en het onderzoek ook in de komende jaren in de benen te houden.

NAV, 5 juli 2014