Oogst 2012 is voor de telers van fritesaardappelen een mooi jaar geweest. Het hele seizoen hebben de prijzen op de vrije markt (flink) boven de kostprijs gelegen. En omdat aan het eind van het seizoen het aanbod krap werd, zijn de contractprijzen voor 2013 flink gestegen, maar liggen over het algemeen nog steeds onder de kostprijs.

Jammer genoeg was de reactie van de aardappeltelers op een goed seizoen weer als vanouds: areaaluitbreiding. In de EU-5 is die uitbreiding ca. 6%. Het krappe aanbod van 2012 had drie oorzaken: een forse areaalkrimp, een opbrengst die bijna 10% onder het 10-jarig gemiddelde lag en door de slechte herfst konden vooral in Engeland enige honderdduizenden tonnen niet geoogst worden.

Prijsverwachting
De areaaluitbreiding in 2013 met 6% in combinatie met een gemiddelde opbrengst en alle hectares oogstbaar, zouden leiden tot een forse toename van het aanbod en dan zouden de prijzen alleen maar tegen kunnen vallen. Echter in 2013 hebben we te maken met een matig groeiseizoen voor aardappelen: een laat en koud voorjaar en daarna droogte en warmte. Op dit moment liggen de proefrooiingen 10 tot 20% lager dan normaal. En vooral in Duitsland, waar het zuiden met enorme wateroverlast te kampen heeft gehad, wordt een fors lagere oogst verwacht. Als de groeiachterstand in Nederland en andere EU-5 landen blijft tot het einde van het seizoen, dan komt de hoeveelheid aardappelen in de EU-5 weer op het niveau van seizoen 2012. Het prijsniveau zou wel iets lager kunnen blijven aangezien minder prijsopjagende vraag uit Engeland is te verwachten. Ferdi Buffen van Weuthen voorziet vanaf november prijzen voor vrije fritesaardappelen van 18 tot 22 euro.

Gered door weer
Omdat het areaal onder normale omstandigheden te groot is voor goede prijzen, zal de nagroei en vooral het uitblijven daarvan, het verschil maken. Als de nagroei beperkt is, dan zijn we weer voor de zoveelste keer gered door het weer. Het huidige areaal is een groot risico voor een rendabele aardappelteelt.

NAV, 7 september 2013