15 Februari 2011 heeft NAV-bestuurslid Klaas Hoekstra op de Algemene ledenvergadering de visie van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond gepresenteerd over de suikerbietenteelt in Nederland.
Via deze link is deze presentatie van Klaas Hoekstra te lezen: Gewenst EU-beleid 2014-2020 

NAV, 16 februari 2011