Telers van zetmeelaardappelen moeten rekening houden met krimp. Dit blijkt uit berichten van verwerker Avebe. Telers moeten rekening houden met 20% minder aardappelen. In 2012 vervalt namelijk de EU-premie die Avebe ontvangt.
Van laagwaardige zetmeelmarkten zal de aardappelenverwerker afscheid moeten nemen en zich nog meer richten op de hoogwaardiger voedingsmarkten. Tegelijk met het wegvallen van de premie voor Avebe wil de Europese Commissie in 2012 ook de koppeling tussen zetmeelaardappelen en EU-toeslagen laten vervallen. Een en ander kan erg ingrijpende gevolgen hebben voor de akkerbouw in Noord- en Oost-Nederland en in het verlengde daarvan voor de akkerbouw in heel Nederland doordat er akkerbouwareaal vrijkomt. De NAV vindt dat de Brusselse ingrepen veel te snel gaan en pleit voor een geleidelijker overgang.

NAV, 4 december 2009