De huidige regelgeving voor aardappelmoeheid (AM) is gebaseerd op een bestrijdingsrichtlijn uit 1969. Aangezien deze richtlijn op veel punten verouderd is, heeft de EU een nieuwe richtlijn opgesteld.
De nieuwe EU bestrijdingsrichtlijn (2007/33/EG) voor AM treedt op 1 juli 2010 in werking en heeft belangrijke veranderingen tot gevolg in de regulering van AM binnen de EU. De veranderingen en impact verschillen per doelgroep.
Met name voor telers van pootaardappelen pakt de nieuwe EU bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid (AM) ongunstig uit. Op veel percelen moet een groter monster worden genomen, de omvang van een besmetting bij het aantreffen van een AM cysten neemt toe en het wordt moeilijker om van een besmetting af te komen. Voor velen leidt dit tot minder ruimte voor pootgoedteelt en tot een kostenverhoging. Ook zonder de nieuwe AM richtlijn, maar vanuit een bestaande EU richtlijn, was Nederland echter al gedwongen om tot aanpassing van het beleid over te gaan. De nieuwe regelgeving raakt niet alleen de pootgoedteelt maar ook telers van consumptie- en zetmeelaardappelen. Ook zij krijgen te maken met andere en scherpere regels. Op www.minlnv.nl vindt u in de link Plantenziektekundige Dienst meer informatie over de wijzigingen per 1 juli 2010.

NAV, 6 oktober 2009