Omdat er een te gering aantal verzekerden is, heeft Aquapol besloten te stoppen met de waterschadeverzekering per 10 april a.s.
Zij heeft de aangesloten deelnemers hiervan in kennis gesteld en gewezen op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij Agriver Agrarische verzekeringen.
Als gevolg van een te klein aantal deelnemers, 232 verzekerden, kan de verzekeraar uitkeringen in het geval van waterschade niet meer garanderen. In een jaar tijd halveerde het aantal verzekerden. Die terugval wordt enerzijds geweten aan de forse waterschade in de zomer van 2007, waardoor de deelnemers de maximale naheffing moesten betalen. Anderzijds blijkt het eigen risico van 25% te hoog. Veel deelnemers besloten daarop zelf het risico te nemen. Door het hoge eigen risico is de verleiding groot zelf te gokken op een paar schadevrije jaren en slechts eens in de drie/vier jaar waterschade.

Ondertussen werkt de NAV met LTO en andere belangenorganisaties en met verzekeraars, verder aan de opzet van een brede weerverzekering die vrijwel alle weerrisico’s gaat dekken. Verwacht wordt dat voor die brede weerverzekering overheidsdeelname kan worden verkregen.

NAV, 2 april 2009