Jos Steenhuis uit Barger-Compascuum is als voorzitter van NAV-regio Noordoost samen met collega NAV-bestuurders bij Avebe op de koffie geweest. Addy Risseeuw, directeur grondstoffen, maakte op 12 september duidelijk dat een prijsverhoging van meer dan de al toegezegde € 4, – per ton er nu nog niet inzit. De NAV-ers zijn teleurgesteld en beraden zich op actie. De prijs moet € 23,50 per ton omhoog.

Tarwe en maïs zijn volgens Jos veel gemakkelijker en met minder risico’s te telen. Door aardappelen moet je wel twintig keer doorheen en de tarwe en maïs daar hoef je na het zaaien, bij wijze van spreken niet meer te komen. Dus er moet een duidelijk saldoverschil zijn tussen deze gewassen en zetmeelaardappelen, vindt Jos. Bovendien heeft Emsland Stärke in het Duitse Emlichheim al een verhoging van € 10, – toegezegd. Dat zou Avebe nu ook moeten doen. Aan het eind van de campagne moet worden bekeken hoeveel de nabetaling kan zijn. Wij als NAV houden vast aan een verhoging met € 23,50 per ton!
 
Koorddansen
Willem Aling is districtsvoorzitter Midden van de Ledenraad van Avebe, en heeft vorige week districtsvoorzittersoverleg gehad. Wij vinden dat dit jaar de prijsverhoging uit zou moeten komen op zeker € 10, – per ton. Uit de globale gegevens over de zetmeeltransacties die ons ter beschikking staan, blijkt dat dat ook zou moeten kunnen. Het bestuur en de raad van commissarissen vinden het te vroeg om nu al toezeggingen te doen. Zij zeggen dat als aan alle voorwaarden is voldaan, dus als het quotum is vol geleverd, als de zetmeelmarkt op het huidige prijsniveau blijft en als de voorgenomen kostenbesparingen binnen Avebe zijn gerealiseerd, er dan een behoorlijke ruimte moet zijn om een hogere prijs uit te betalen. We moeten wachten tot het eind van de rit. De ledenraad komt op voor het belang van de telers, maar ook het ondernemingsbelang is uiteindelijk ons belang. Het is koorddansen.
 
Wij haken af
Bé Schuitema is teleurgesteld over het resultaat van het overleg van de NAV-ers met Avebe. Als er geen € 23,50 wordt bijbetaald dan haken wij af. ‘Wij hebben alternatieven om wat anders te verbouwen. Ik vind dat Avebe een beetje arrogant redeneert, in de trant van ‘de boeren verbouwen toch wel aardappelen’. Daar zit ook precies het verschil in de saldoberekening en de berekening van de noodzakelijke prijsverhoging tussen de NAV en Avebe. Grond, machines en gebouwen zijn in de Avebe berekening niet meegenomen. Men redeneert: die kosten hebben de boeren toch al, dus zullen ze eerder genegen zijn die productiefactoren te benutten, zelfs met een minder rendabele teelt. Maar zo mag je niet rekenen. Er wordt nu het verkeerde signaal gegeven aan de telers, dat zal het draagvlak voor de zetmeelteelt geen goed doen. Als NAV houden we vast aan € 23,50 prijsverhoging. Met tien euro erbij nemen we geen genoegen.’
 
Prijs afdwingen
Berend Jansema uit Sellingen is volop aan het rekenen. Hij vindt de € 4, – per ton erbij die nu is toegekend veel te weinig. ‘Zelfs met € 10, – per ton zijn we nog niet op een kostendekkend niveau van de teelt. Dit jaar zou ik met dat bedrag net uit de kosten komen, want ik rooi 45 ton met een onderwatergewicht van 516. Ik boer sinds 1993 en ik heb nog nooit zo hoog zetmeelgehalte gehad. Trouwens in gebieden met wateroverlast zijn hier de opbrengsten veel lager.’ Berend zoekt naar mogelijkheden om zijn bouwplan te verruimen, meer graan en maïs erin. ‘Ik ben benieuwd wat de aandelen gaan doen’, zegt hij. ‘Als ik € 500, – moet bijbetalen, ga ik ze dit jaar nog niet inleveren, maar dat kan nog veranderen.’ Berend vindt dat de verhoging van de uitbetalingsprijs in de richting van de € 23, – zou moeten gaan om de concurrentie met tarwe te kunnen volhouden.’ De prijsverhoging afdwingen? ‘Er is altijd wel een groep bereid om met de trekker naar Avebe te rijden voor een hogere uitbetalingsprijs’, aldus Berend. 

NAV, 24 oktober 2007