De prijs van zetmeelaardappelen moet flink omhoog, stelt de NAV. Avebe vindt een kleine verhoging voldoende. Uit de saldoberekeningen van Avebe en NAV blijkt dat akkerbouwers beter zijn in het graan telen en dat Avebe op papier beter aardappels kan telen.

Uit saldoberekeningen van NAV-regiobestuursleden Noordoost blijkt bij een gerstprijs van € 20, – per ton een saldo van € 358, – per hectare. In de saldoberekening in onderstaande tabel zijn de kosten van grondbewerking, gewasbescherming en oogsten meegenomen. Een vergelijkbare saldoberekening is gemaakt van zetmeelaardappelen. Uit de berekening blijkt bij de huidige prijzen van zetmeelaardappelen een negatief saldo van € 142, -. Met anderen woorden: de door Avebe toegezegde aardappelprijs inclusief de productgebonden toeslag is onvoldoende om de (toegerekende) kosten goed te maken. Dit is geen nieuw verschijnsel. Ook in de afgelopen jaren liet de uitbetalingsprijs van zetmeelaardappelen te wensen over. Het aardappelsaldo is zodanig dat het aantrekkelijker is om graan te telen dan zetmeelaardappelen.
 
Extra arbeid en risico
Wil de zetmeelaardappelteelt voor telers aantrekkelijk zijn, dan moet het saldo van zetmeelaardappelen flink omhoog, stelt de NAV vast. Prijsverhoging is de weg. NAV-ers berekenden dat de aardappelprijs met € 23,53 per ton omhoog moet. In de berekening elders op deze pagina is € 500, – per ha opgenomen als vergoeding voor de extra arbeid en de extra risico’s verbonden aan de aardappelteelt. Ook LEI en Avebe hanteren dit bedrag.
 
Leveringsplicht hobbel
Tijdens het gesprek met de directie van Avebe bleek dat dit zetmeelbedrijf op papier goedkoper aardappels kan telen dan boeren, maar op papier niet in staat is het graansaldo dat akkerbouwers halen te evenaren. De conclusie van Avebe is dat de aardappelprijs slechts € 6,05 per ton omhoog hoeft om de aardappelteelt concurrerend te maken met de graanteelt. Echter niet de Avebe maar de teler beslist over het bouwplan. De boerenberekening, gebaseerd op praktijkgegevens, zal cruciaal zijn bij het invullen van het bouwplan. Avebe zal via de prijsverhoging alles op alles moeten zetten om voldoende aardappelen te bemachtigen. Het bedrijf kan lering trekken uit de ervaring in de graszaadsector. De prijsverhoging daar bleek onvoldoende om telers te verleiden. Overigens heeft een zetmeelaardappelteler een extra hobbel te nemen aangezien hij aandelen Avebe heeft met leveringsrecht en leveringsplicht. De akkerbouwer die minder of geen aardappelen wil telen, zal z’n aandelen kwijt moeten zien te raken.

NAV, 24 oktober 2007